KARIÉRA     PODPORA 8-20 hod:   +420 603 255 372    Facebook   Google Maps   LinkedIn
 

Idea společnosti 4M Rožnov


 • Jsme tady proto, abychom pochopili vás a vaše potřeby
 • Naplnění motta: … je to v lidech!
 • 4M – cesta chápání, respektu, úcty a důvěry

 • 4M – vnitřní idea společnosti:
 • Tvořím takové podmínky, které mi umožňují, abych se projevil, ukázal, co ve mně je, jaké jsou mé schopnosti a vlastnosti. Mám dobrý pocit z vlastní práce, která mne baví a přináší mi radost a uspokojení. Umožňuje mi se rozvíjet a je v souladu s mým myšlením a chápáním, s mým přirozeným projevem. Svým projevem doplňuji a obohacuji lidi ve společnosti. Jsem vzorem toho, jakým způsobem se dají dosahovat výsledky, za jejichž naplnění jsem zodpovědný. Touto prací si vytvářím podmínky pro zlepšení pocitu v životě. Pracuji pro sebe, pro lepší pocit ze sebe sama. Pracuji na zajištění dobré životní úrovně.

 • 4M – principy společnosti:
 • Motivace – každý pracovník ve společnosti zná odpověď na otázky: Co je předmětem mé práce? Proč mám pracovat v zájmu společnosti? Mám jasnou představu toho, co se po mně chce, jakých výsledků mám dosáhnout, rozumím tomu? Co z toho budu mít, když budu pracovat podle toho, jak mne motivuje můj nadřízený? Umožňuje mi tato práce se rozvíjet a seberealizovat?
 • Seberealizace – všichni pracovníci společnosti vykonávají takovou činnost, která jim umožňuje se seberealizovat – práci vykonávají pro svůj prospěch i pro prospěch společnosti. Tyto 2 prospěchy jsou v souladu a vzájemně se doplňují.
 • Komunikace – chceme-li dosáhnout určitých cílů, dosáhneme je jistěji tehdy, když budeme mezi sebou komunikovat s cílem si vzájemně porozumět. Sdělíme si důvody, proč si myslíme, že bychom se mohli podpořit a co nám to vzájemně přinese, co z toho budeme mít.
 • Iniciativa a otevřenost – každý pracovník má možnost se vyjádřit k čemukoli, v čem cítí, že by mohl pomoci a svou představou může doplnit představu těch, kteří jsou odpovědni za řešení dané věci, stavu.
 • Houževnatost a cílevědomost – v případě, že chápeme proč máme dělat to, co se po nás chce a máme dostatečnou motivaci (pramenící z chápání) k dosažení tohoto cíle, tak jsme houževnatí a cílevědomí ve svých krocích, které nás přibližují k jeho realizaci.
 • Trpělivost – jsme si vědomi toho, že chceme-li dosáhnout určitých cílů, musíme být trpěliví. Malé cíle dosahujeme rychleji a nemusíme k jejich zvládnutí vynaložit tolik sil. Čím je ale cíl větší, náročnější, tím je i úsilí, které vynakládáme k jeho zvládnutí větší, věnujeme tomu více času a hodně trpělivosti. Odměnou nám je hodnota, kterou získáme a pocit z jeho zvládnutí. Ten je o to významnější, čím náročnější je zvládnutí cíle.
 • Učenlivost – abychom v dnešní konkurenci přežili, musíme být dostatečně otevřeni všem možnostem, které nás mohou přivést k cíli. Kdo se učí, ten se rozvíjí a má před sebou budoucnost, které je sám tvůrcem.
 • Pravomoci a zodpovědnosti – velký důraz klademe na to, aby obě činnosti byly vyvážené a umožňovaly každému pracovníkovi vykonávat svou práci.
 • Vyhodnocení – pravidelně vyhodnocujeme svou činnost a podrobujeme ji kritice, která nám má v budoucnosti pomoci se poučit z vlastních a nebo cizích zkušeností a vyvarovat se chyb, kterých se dopouštíme.
 •